Algemene voorwaarden

  1. Bij ziekte of andere zaken neem altijd eerst contact op met uw huisarts. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een andere deskundigheid vervangen.  Ze kunnen wel een belangrijke aanvulling zijn.
  2. Adviezen uit een consult zijn niet bedoeld als vervanger van een reguliere behandeling.  Medicijnen mogen nooit gestopt worden.  Doe dit altijd in overleg met een arts of andere deskundigheid.
  3. Wanneer U verhindert bent, dient U dit 24 uur van te voren te melden, anders wordt het consult als nog in rekening gebracht tenzij er een gegronde reden voor afwezigheid is.
  4. Per keer het geldende tarief contant betalen.
  5. Ik heb het recht om een cliënt te weigeren, wanneer de problematiek niet bij mij past.
  6. U dient er rekening mee te houden dat er een mogelijke uitwerking komt op lichamelijk of geestelijk gebied.  Dit geldt echter niet voor iedereen.
  7. U dient voor elke klacht ALTIJD eerst uw arts te raadplegen!
  8. The Key to healing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is uit het bezoeken van de site, of voor enige schade die ontstaan is uit de aangeboden consulten/healingen